OsKal „Die Erste.“

Oska:              Allit kla, Kal?
Kal:                 Allit kla, Pal.
Oska:              Cool, Mann! Bei mia ooch!
Kal:                 Joa…
Oska:               Wattn?
Kal:                 Ooch…nüscht…
Oska:              Wie nüscht?
Kal:                 Na, nüscht ebn!
Oska:              Du has do watt! Wattn los, ey? Sach ma!
Kal:                 Nee, is schon okee…
Oska:              Na jut. Wenn de meenst…
Kal:                 Joa…naja…
Oska:              Ja?
Kal:                 Naja, weeste…irjendwie is ja allit schick und so…aber…ach, ick wees ja ooch
nich…
Oska:              Watt weeste nich?
Kal:                 Mann, ja…is ja schon jut…irjendwie…und ooch nich…
Oska:              Hä?!
Kal:                 Und bei dia?
Oska:              Allit kla, Pal!
Kal:                 Cool, Mann! Bei mia ooch…

jannipastelli, 08.07.2014

Advertisements